ขณะที่โลกเซมิคอนดักเตอร์กำลังพัฒนาไปข้างหน้า ประเด็นราคากลับเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องจับตามองก ันมากกว่า ที่งาน International Electron Devices Meeting (IEDM) อินเทลออกมาให้ข่าวว่าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่จะไม่ท ำให้ราคาแพงเกินไป และรายงานที่ออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่ไม่ได้ระบุว่าต้นทุนจริงจะเพิ่มเท่าใด
รายงานก่อนหน้านี้ระบุเทคโนโลยี 22 นาโนเมตรจะทำให้ราคาสูงกว่าเทคโนโลยี 28 นาโนเมตรถึง 30-40% และเทคโนโลยี 14 นาโนเมตรจะทำให้ต้นทุนต่อเวเฟอร์เพิ่มไปถึง 90%
กระบวนการผลิต 22 นาโมเมตรของอินเทลจะถูกใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 80 นาโนเมตรนบางชั้นและ 193 นาโนเมตรในชั้นสุดท้าย
อินเทลเปิดให้บริการผลิตชิปจากบริษัทออกแบบภายนอก คือ Achronix ผู้ออกแบบ FPGA รายหนึ่งแต่ทางอินเทลก็ออกตัวว่าบริษัทไม่คิดว่าธุรก ิจการรับจ้างผลิตจะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ การออกตัวแบบนี้ทำให้ความคาดหวังว่าจะมีบริษัทอื่นมา จ้างอินเทลให้ผลิตชิป ARM ต้องกลายเป็นความฝันที่ริบหรี่ลง
ราคาต่อเวเฟอร์ของอินเทลอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่เนื่องจากเวลาอินเทลขายจะขายเป็นชิปสำเร็จรูป ราคาชิปคงไม่เกี่ยวกันกับต้นทุนเวเฟอร์ของอินเทลนัก
ที่มา - EE Times


อ่านต่อ...