แฮกเกอร์กลุ่ม Ghostshell ทำการเผยแพร่ฐานข้อมูลของนาซา เพนตากอน เอฟบีไอ รวมไปถึงองค์การอวกาศแห่งยุโรป (ESA) จำนวนกว่า 1.6 ล้านรายการ โดยอ้างว่าเป็นผลจากการปฏิบัติการภายใต้โครงการที่ชื ่อว่า ProjectWhiteFox แฮกเกอร์กลุ่มนี้ยังอ้างอีกด้วยว่าปฏิบัติการใช้เวลา กว่าหนึ่งปีโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแฮกเกอร์ทั่ วโลกด้วย
ในฐานข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะกว่า 1.6 ล้านรายการนั้นประกอบด้วยบัญชีของผู้ใช้งาน รหัสผ่าน (ซึ่งมีทั้งแบบ hash แล้วและ plain text) แล้วถึงประวัติต่างๆ อีกด้วย ซึ่งสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้สำนักข่าวหลายแห่งอ้ างถึงประเด็นของสิทธิ และเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ต โดยทางฝั่งของผู้เสียหายนั้นก็ได้มีการตรวจสอบจนพบเซ ิร์ฟเวอร์บางส่วนที่คาดว่าจะถูกใช้ในการโจมตีแล้ว แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆ
ที่มา - Threatpost


อ่านต่อ...