กสทช. เซ็นใบอนุญาต 3G พร้อมให้ค่ายมือถือผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่มารับ ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันด้านผู้ประกอบการขอเลขหมายเพิ่มอีก 20 ล้านเลขหมายหมวด 091
ใบอนุญาต 3G มีอายุ 15 ปี ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม 2570 โดย กสทช. พร้อมให้ผู้ประกอบการมารับใบอนุญาตได้ทันที โดยมีเงื่อนไขในขั้นตอนรับใบอนุญาต 4 ข้อ ได้แก่

  • ลดค่าบริการทั้งเสียงและดาต้าลง 15% ก่อนเปิดให้บริการ
  • การให้บริการต้องครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 2 ปี และเพิ่มเป็น 80% ภายใน 4 ปี
  • อัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ คือ 354kbps
  • ห้ามกำหนดวันหมดอายุของบริการแบบเติมเงิน

ในระหว่างนี้ กสทช. กำลังจัดสรรเลขหมายเพื่อให้บริการระบบ 3G เพิ่มอีก 20 ล้านเลขหมายตามคำร้องของผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบัน กสทช. ได้อนุมัติเบอร์มือถือให้ใช้งานไปแล้ว 130 ล้านเลขหมาย โดยมีการใช้งานจริง 80 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ กสทช. จะได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการมูลค่า 2 บาทต่อ 1 เลขหมาย
ทั้งนี้ กสทช. คาดว่าการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งทาง กสทช. เองก็เตรียมพิจารณาการจัดการระบบ 4G ในปีหน้าเป็นลำดับถัดไป
ที่มา - ไทยโพสต์


อ่านต่อ...