ZDNet ได้ทำการจัด 10 อันดับข่าวเด่นด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ประจำปี 2012 แล้ว ซึ่งส่วนมากเป็นในเรื่องของมัลแวร์ที่มีการสร้างความ เสียหายในระดับโลก รวมไปถึงช่องโหว่ของโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ โดยมีการจัดอันดับดังนี้ครับ

  1. Flashback อันดับหนึ่งเป็นเรื่องของมัลแวร์ Flashback ที่แพร่กระจายอย่างหนักบน Mac OS X โดยเป็นผลมาจากช่องโหว่ของ Java (อ่านข่าว Flashback ย้อนหลังได้ที่นี่)
  2. Flame และ Gauss อันดับสองก็ยังคงเป็นเรื่องของมัลแวร์ครับ กับมัลแวร์สองตัวที่นับว่าเป็นแคมเปญการโจมตีที่สร้า งความเสียหายระดับโลก อีกทั้งยังเผยให้เห็นเทคนิคการโจมตีในระดับสูงอีกด้วย
  3. Android's Threat - อันดับสามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตรการเพิ่มขึ้นอย่างร วดเร็วของมัลแวร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ซึ่งจากการสรุปมีการคาดการณ์ว่าในช่วงสิ้นปีจะมีมากถ ึง 45,000 ตัว
  4. ช่องโหว่เผยแพร่รหัสผ่านผู้ใช้งานบน LinkedIn, Last.fm, Dropbox และ Gamigo อ่านย้อนหลังได้ทั้งของ LinkedIn และ Dropbox ครับ
  5. การใช้ใบอนุญาตของอโดบีเพื่อสร้างมัลแวร์ อ่านรายละเอียดจากข่าวเก่าได้ที่นี่ครับ
  6. มัลแวร์ DNSChanger มัลแวร์ DNSChanger ถูก FBI จับและทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการควบคุมหลังสร้า งความเสียหายเป็นจำนวนมาก (ข่าวเก่า)
  7. แคมเปญ Ma(h)di เป็นเรื่องราวของการโจมตีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในแถบตะ วันออกกลาง
  8. ช่องโหว่ 0-day ของ Java ข่าวนี้ค่อนข้างดังอยู่ช่วงนึงเกี่ยวกับช่องโหว่ที่เ อื้อให้ผู้โจมตีสามารถสั่งรันโค้ดอันตรายได้จากระยะไ กลผ่านทาง Java (ข่าวเก่า) และปัญหาในเรื่องแพตซ์ด้วย
  9. Shamoon เป็นเรื่องของมัลแวร์ลึกลับที่แพร่กระจายสร้างความเส ียหายอยู่ในแถบตะวันออกกลางครับ บ้านเราไม่ค่อนมีผลกระทบมากเท่าไหร่
  10. ช่องโหว่ของอุปกรณ์ Huawei อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องราวของช่องโหว่ในอุปกรณ์ของ Huawei ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 4.5 ล้านคน

สรุปของปีนี้ข่าวของเหล่ากลุ่มแฮกเกอร์อย่าง Anonymous, LulzSec หรือทีมอื่นๆ ก็ยังไม่ได้รับความสำคัญมากเท่าไหร่นัก ส่วนหลักของปีนี้เป็นการก้าวเข้าสู่คำว่าสงครามทางไซ เบอร์หรือ Cyber-Warfare มากกว่า
ที่มา - ZDnet


อ่านต่อ...