ถัดจากคดีในสหรัฐฯ ที่ตกลงนอกศาลไปก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้คดีการผูกขาดตลาดอีบุ๊กมาถึงรอบของคดีในยุโรปท ี่เพิ่งจบลงในวันนี้ด้วยการตกลงนอกศาลรูปแบบเดียวกัน
สำนักพิมพ์ที่ตกลงกับสหภาพยุโรป ได้แก่ Simon & Schuster, HarperCollins, และ Macmillan
ด้วยการตกลงนอกศาลนี้ สำนักพิมพ์ที่เป็นจำเลยจะยอมยกเลิกเงื่อนไขที่ไม่ยอม ให้ร้านค้าตั้งส่วนลดได้เอง และสำนักพิมพ์สามารถตกลงกับร้านค้าเพื่อให้ส่วนลดมาก กว่าแอปเปิลได้ จากเดิมข้อตกลงกับแอปเปิลนั้นจะระบุให้แอปเปิลต้องได ้ราคาที่ดีที่สุดเสมอ
การตกลงกับสหภาพยุโรปในรอบสำนักพิมพ์จะไม่สร้างข้อตก ลงแบบเดียวกันอีกใน 5 ปีข้างหน้า
ที่มา - Reuters


อ่านต่อ...