วันนี้มีรายงานจากคุณสาวตรี สุขศรี หนึ่งในอาจารย์ในกลุ่มนิติราษฎร์ว่าเว็บของนิติราษฎร ์ถูกบล็อกเป็นการเฉพาะในหน้าในส่วนของ "ประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ ๑" ซึ่งอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์เท่านั้น
คุณสาวตรีตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการทำตามคำสั่งขอ งกระทรวงไอซีทีในมาตรา 20 ของพ.ร.บ. คอมฯ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ และกลุ่มนิติราษฎร์ยังไม่ได้รับแจ้งว่าหน้าดังกล่าวผ ิดกฎหมายอย่างไร รวมถึงหน้าเว็บโดยรวมของนิติราษฎร์ก็ไม่ได้ถูกบล็อค
ประกาศฉบับนี้อยู่ในหมวดเอกสารประวัติศาสตร์ของเว็บน ิติราษฎร์ และมีสำเนาที่ยังเข้าได้จากหลายแห่งไม่ถูกบล็อก เช่น สถาบันปรีดี พนมยงค์, หรือ YouTube
กระทรวงไอซีทียังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ออกคำสั่งบล็อคเ ว็บครั้งนี้ แต่ที่ผ่านมาเคยมีการยอมรับว่าบล็อค YouTube ทั้งเว็บเพียงครั้งเดียว
ที่มา - Sawatree Suksri (ตั้งค่าจำกัดผู้เห็นข้อความ), Kasian Tejapira


อ่านต่อ...