HTC ประกาศเข้าเซ็นสัญญากับ UEFA ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน UEFA Champions League และ UEFA Europa League อย่างเป็นทางการครับ
โดยในสัญญาทาง HTC จะส่งสมาร์ทโฟนให้กับทาง UEFA เพื่อให้ทาง UEFA นำไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในครับ และทาง UEFA เองก็จะร่วมมือกับ HTC เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าของ HTC โดยเฉพาะ อีกทั้งทาง UEFA และ HTC จะร่วมด้วยช่วยกันโปรโมทซึ่งกันและกัน กล่าวคือทาง UEFA จะช่วยโปรโมทสินค้าของ HTC ทั่วยุโรปให้ ส่วน HTC ก็จะช่วยโปรโมทการแข่งขันของ UEFA ให้ด้วยนั่นเอง ซึ่งสัญญานี้จะคลอบคลุมระยะเวลาถึง 3 ปี หรือก็คือกินระยะเวลาฤดูกาล 2013-2015 นั่นเองครับ
ผลของการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นที่เห็นชัดแล้วก็คือ รูปหน้าจอตัวอย่างของแอพฯ UEFA.com ใน Google Play ถูกเปลี่ยนไปใช้รูปที่ถ่ายมาจากสมาร์ทโฟนของ HTC แล้วครับ
ที่มา - UEFA, Blog HTC


อ่านต่อ...