ในวันนี้กูเกิลได้ปรับเทคนิคในการแสดงผลโฆษณา AdMob ในตัวแอพพลิเคชั่นที่เรียกใช้งาน AdMob API อยู่ใหม่ครับ โดยเทคนิคใหม่ที่ว่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัว AdMob รันหน้าเว็บโฆษณาขึ้นมา ในกรณีที่ผู้ใช้งาน "ไม่ได้ตั้งใจจะกดเพื่อดู" ครับ
ทั้งนี้กูเกิลระบุว่า ปัญหาการกดโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นมีอยู่มากทีเดียว ซึ่งมีทั้งในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพียงที่จะเลื่อนเน ื้อหา หรือเลื่อนตัวแอพพลิเคชั่นเท่านั้น แต่มันกลับทำให้บางครั้ง AdMob ถูกรันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง การแก้ไขปัญหานี้ของกูเกิลก็คือ กูเกิลจะใส่เทคนิคที่เรียกว่า Two-steps verification เข้ามาครับ คือเมื่อผู้ใช้กดที่ตัวโฆษณาแล้ว ปุ่มลูกศรสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Visit Site ซึ่งผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่มนั้นเพื่อยืนยันการดูโฆษณา ครับ ในกรณีที่กดพลาด ปุ่มลูกศรสีฟ้าก็จะหดกลับไปเหมือนเดิม
กูเกิลยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัญหานี้จะช่วยแก้ไขป ัญหาเรื่องของคนนิ้วใหญ่ (fat finger) ได้อีกด้วย ดังนั้นการปรับมาใช้เทคนิคนี้จึงเป็นผลดีต่อหลายๆ ฝ่ายครับ
ที่มา - Google Mobile Ads Blog ผ่าน Android Police


อ่านต่อ...