พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งภายในราชการส ำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่าให้นำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการป้องกัน การปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเทอ ร์เน็ต โดยปัจจุบันทางตำรวจภูธรภาค 3 และภาค 4 ได้นำโปรแกรม LINE มาใช้ในการบริหารสั่งการแล้วและเกิดประโยชน์ดี
ในคำสั่งจึงระบุว่าให้ผู้บัญชาการแต่ละหน่วยกำหนดแนว ทางการใช้ LINE เพื่อเป็นช่องการสื่อสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากช่องทาง ปกติ โดยให้ใช้ LINE ติดต่อกันภายใน ตลอดจนใช้รายงานคดีสำคัญกับประชาชนและสื่อมวลชน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมเป็นต้นไป
ที่มา: ข่าวสด


อ่านต่อ...