หลายคนที่ใช้ Exchange ActiveSync กับ Google ในระบบปฏิบัติการอื่นๆ นอกจาก Android นั้นคงจะติดใจกับระบบ push ข้อมูลเป็นแน่แท้ แต่ในอนาคตผู้เปิดใช้บริการนี้บนอุปกรณ์ใหม่นั้นจะไม ่ได้สัมผัสกับระบบนี้อีกต่อไป
Google ประกาศจะเลิกให้บริการ Exchange ActiveSync สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการใหม่แบบฟรีหลังจากวันที่ 30 มกราคม 2556 เป็นการ "ทำความสะอาดในฤดูหนาว (winter cleaning)" โดยแนะนำให้ใช้ CalDAV ในการเชื่อมข้อมูลปฏิทิน, ใช้ CardDAV ในการเชื่อมข้อมูลผู้ติดต่อ และใช้ IMAP สำหรับอีเมลแทน ยกเว้นเสียแต่ว่าจะสมัครบริการในรูปแบบเสียค่าใช้จ่า ยสำหรับธุรกิจ, หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น
ส่วนผู้ที่ใช้ Exchange ActiveSync กับ Google ในอุปกรณ์ปัจจุบันนั้นไม่มีผลกระทบครับ
ที่มา: The Verge, Google Support


อ่านต่อ...