หลังจากที่ Google ประกาศจะเลิกให้บริการ Exchange ActiveSync สำหรับลูกค้าทั่วไป ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับผู้ใช้อุปกรณ์ iOS สักเท่าไหร่นัก เพราะใน iOS นั้นสามารถใช้แอพ Gmail หรือตั้งค่า IMAP สำหรับใช้งาน Gmail, ตั้งค่า CalDAV สำหรับใช้งานข้อมูลปฏิทิน และตั้งค่า CardDAV สำหรับใช้งานข้อมูลผู้ติดต่อได้
แต่สำหรับ Windows Phone นอกจากการตั้งค่า Exchange ActiveSync เพื่อที่จะใช้งาน Gmail, ข้อมูลปฏิทิน และข้อมูลผู้ติดต่อจาก Google ได้นั้น ก็มีเพียงแค่การตั้งค่า IMAP ที่สามารถใช้ Gmail ได้อย่างเดียว (แบบไม่มีระบบ push) ส่วนด้านข้อมูลปฏิทินและผู้ติดต่อ ต้องบอกว่ายังไม่มีลักษณะการรองรับแบบ native ในขณะนี้ ครั้นจะหวังพึ่งแอพจาก Google นั้นก็คงจะยังไม่มีหวังอีกนาน

ทางแก้ของ Microsoft ในขณะนี้คือต้องทำให้ Windows Phone นั้นรองรับ CalDAV และ CardDAV เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเหล่า นี้จาก Google (รวมถึงที่อื่นๆ

อ่านต่อ...