News Image Thumbnail:Text On! เป็นแอพพลิเคชันสำหรับเพิ่มข้อความลงบนภาพถ่ายที่ทำง านบน Android 2.2 เป็นต้นไป คุณสามารถที่จะเลือกรูปแบบตัวอักษรที่แอพพลิเคชันเตร ียมไว้ให้หรือจะใช้รูปแบบตัวอักษรของคุณเองก็ได้ เพียงนำไฟล์รูปแบบตัวอักษรไปวางไว้ใน SD Card
นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนด ขนาดตัวอักษร, สีของตัวอักษร, ความโปร่งใส และสีของพื้นหลัง เมื่อคุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วยังสามารถจะแชร์ผ่า นทาง Facebook ได้ด้วย


ยินดีสำหรับทุกคำติชม หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พัฒนาได้ที่ http://www.logicdream.com หรืออีเมล์ logicdream[a]logicdream.com
สำหรับนักพัฒนาที่สนใจ Library ที่ใช้ในแอพพลิเคชันมีดังนี้
อ่านต่อ...