วันนี้มีข่าวเรื่องโดเมนของบลจ. กิมเอ็ง (www.kimeng.co.th) กลายเป็นเว็บของห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมอิงลิช ส่งผลให้หลายคนตกอกตกใจว่าเกิดการขโมยโดเมนกันขึ้นหร ืออย่างไร
ผมได้ติดต่อสอบถามไปยัง THNIC ผู้ให้บริการจดโดเมน .co.th ในประเทศไทย ได้คำตอบในเรื่องนี้มาว่าโดเมนนี้ถูกเปลี่ยนเป็น maybank-ke.co.th เพื่อเปลี่ยนตามชื่อบริษัท ที่เปลี่ยนจาก "บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" มาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
หลังจากที่โดเมนหมดอายุลง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมอิงลิช ได้ขอจดทะเบียนโดเมน kimeng.co.th ไปตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดนจนถึงตอนนี้ทางบริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการร้องขอใช้โดเมนเดิมแต่อย่างใด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของผู้จดทะเบียนใหม่สามารถตรวจ สอบได้จากหน้าเว็บ Whois ของทาง THNIC


อ่านต่อ...