Google Chrome ทดลองเพิ่มกล่องค้นหาในหน้า "แท็บใหม่" เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น
แม้ว่า Google Chrome จะมี omnibox ซึ่งเป็นการผนวกกล่องค้นหาและกล่อง url เข้าด้วยกัน แต่ดูเหมือน Google จะพบว่ายังมีผู้ใช้งานหลายคนที่คุ้นเคยกับการเปิดหน้ าเว็บใหม่และกรอก url ของเครื่องมือค้นหาที่ต้องการ ก่อนจะเริ่มพิมพ์คำค้นหาในหน้าเว็บที่โหลดมาได้ใหม่ ซึ่งดูจะเป็นอะไรที่เสียเวลามาก
ด้วยเหตุนี้ Google Chrome จึงเพิ่มกล่องค้นหาในหน้า "แท็บใหม่" ด้วยหวังว่าเมื่อผู้ใช้งานกดเปิดแท็บใหม่ ก็จะพบกับกล่องค้นหาและไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ url เพื่อไปยังหน้าเว็บของเครื่องมือค้นหาอีกต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องมือค้นหาอื่นๆ มาตั้งเป็นค่าเริ่มต้นได้ เช่น bing, duckduckgo เป็นต้น
ฟีเจอร์ใหม่นี้ยังคงมีให้ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งาน Chrome บนระบบปฏิบัติการ Windows และ Chrome OS แค่บางส่วนเท่านั้น
ที่มา - The Next Webอ่านต่อ...