ว่าอะไรคือ โชคดุม โชคไม่ดุม ดูตรงไหน แตกต่างยังไงครับ ขอบคุนมากครับ