บริษัทวิจัยตลาด Nielsen ประกาศความร่วมมือกับ Twitter วันนี้เพื่อพัฒนาระบบวัดเรทติ้งรายการโทรทัศน์ "Nielsen Twitter TV Rating" ซึ่งใช้ข้อมูลจากใน Twitter เป็นตัววัดผล โดย Twitter บอกว่าระบบนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีมาตรฐ านกลางในการอ้างอิงความนิยม
ในส่วน Nielsen ก็บอกว่าระบบวัดเรทติ้งใหม่นี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ของอ ุตสาหกรรมโทรทัศน์ และทำให้ผู้ผลิตรายการพัฒนารายการให้เหมาะสมกับพฤติก รรมคนดูที่ใช้งานสองหน้าจอไปพร้อมกันด้วย โดยสาเหตุที่เลือก Twitter ก็เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ชี้วัดหัวข้อความนิยม ณ ขณะเวลานั้นได้ดีที่สุด
ระบบวัดเรทติ้งนี้จะเริ่มใช้สำหรับรายการโทรทัศน์ในอ เมริกา เริ่มต้นฤดูกาลใบไม้ร่วงปี 2013 ขณะที่ Twitter บอกว่าก็จะมีการพัฒนาเครื่องมือให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ ชมรายการโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน
นับจากนี้เราก็จะ #แรงเงา หรือ #TheVoiceTH ง่ายขึ้น
ที่มา: Nielsen และ Twitter Blog


อ่านต่อ...