Google ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรด้านซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานควบคู่ก ับ Google Glass หลายรายการ เช่น การค้นหารูปภาพ, จดจำใบหน้าบุคคล, ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ, แก้ไขเอกสาร หรือส่งอีเมล เป็นต้น
นอกจากนี้ในคำขอจดสิทธิบัตรยังระบุถึงหน้าต่างแสดงผล ที่เรียกว่า viewfinder ซึ่งเป็นการเน้นแสดงผลข้อมูลบางอย่างในบริเวณที่กำหน ด เช่น การขยายภาพเฉพาะส่วน, การจับภาพหน้าจอ, การสแกนข้อความ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถย่อ-ขยาย และย้ายตำแหน่งของหน้าต่าง viewfinder นี้ได้อย่างอิสระ
ในคำขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว Google เล็งที่จะเพิ่มช่องทางในการป้อนคำสั่งจากผู้ใช้งานให ้หลากหลาย ไม่ว่าจะผ่านทางแป้นสัมผัส, คีย์บอร์ด, ไมโครโฟน และกล้องวิดีโอ ทั้งยังจะเปิดโอกาสให้นักพัฒนารายอื่น ได้สร้างแอพพลิเคชันมาเพื่อใช้งานควบคู่กันกับฟีเจอร ์ของ Google Glass ตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
ระหว่างนี้ คงต้องดูกันว่าเมื่อเทียบกับคำขอจดสิทธิบัตรของ Microsoft ที่ยื่นไปก่อนหน้านี้จะมีความซ้ำซ้อน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และใครจะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ใช้งานได้จ ริง และเข้าถึงตลาดได้ก่อนกัน
ที่มา - Android Authority


อ่านต่อ...