ซัมซุงได้ขอถอนคำขอร้องให้แบนการขายสินค้าแอปเปิลในย ุโรป โดยคำขอร้องที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ซัมซุงกล่า วหาว่าแอปเปิลได้ละเมิดสิทธิบัตรที่เป็นมาตรฐานของเท คโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก่อนหน้านี้ซัมซุงต้องการทั้งการแบนการขายสินค้า ของแอปเปิลและค่าเสียหาย
ซัมซุงเองบอกว่า การถอนคำขอร้องครั้งนี้เป็นการทำเพื่อไม่ให้ผู้บริโภ คเสียตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้า แต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คณะกรรม ธิการยุโรป (European Commission) เริ่มจับตาซัมซุงเป็นพิเศษจากความเป็นไปได้ที่ซัมซุง อาจจะมีพฤติกรรมผูกขาดจากการใช้อำนาจในการบีบคู่แข่ง ด้วยสิทธิบัตรที่กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม
ในสหภาพยุโรป สิทธิบัตรที่กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมจะต้องถูกแ จกเป็นไลเซ่นส์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ด้วยข้อตกลง FRAND ซึ่งย่อมาจากแฟร์, มีเหตุผลและต้องไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งข้อตกลงนี้จะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรไม่สามารถที่จ ะปฏิเสธการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทใด ๆ ที่สนใจจะซื้อสิทธิบัตรดังกล่าวมาได้ใช้ได้
ทนายความของแอปเปิลเองก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะผลักด ันในชั้นศาล ให้มีการพิจารณาตรวจสอบคำจำกัดความของข้อตกลง FRAND และต้องการการยืนยันว่าสิทธิบัตรที่อยู่ภายใต้ FRAND จะไม่ถูกนำมาฟ้องเพื่อแบนการจำหน่ายสินค้าของผู้ที่น ่าจะถูกคุ้มครองด้วยไลเซ่นส์อยู่แล้ว
ที่มา - The Verge


อ่านต่อ...