หลังจาก Nokia สัญญากับผู้ใช้ว่าจะปล่อยอัพเดต

อ่านต่อ...