โครงการแท็บเล็ตนักเรียนของไทยหรือโครงการ OTPC จัดประกวดแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตทั้งสำหรับครูนักเรี ยน และบุคคลทั่วไป พร้อมจัดงานเปิดโครงการวันที่ 21 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เวลา 10.30น. ถึง 12.00น.
การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ

  • แอพพลิเคชั่นประกอบการเรียน ต้องสร้างเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียน
  • แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียนเสริมการสอน เช่นแผนภาพประกอบ
  • แอพพลิเคชั่นสำหรับสร้างองค์ความรู้ เป็นการฝึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ทั้งสามหมวดมีสามรางวัล เป็นเงินสด 100,000 บาท, 70,000 บาท, และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร
อย่างไรก็ดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู ้จัดการแข่งขันนี้จะมีสิทธิใช้ทุกแอพพลิเคชั่นที่เข้ าประกวดไปเผยแพร่บนแท็บเล็ตนักเรียนหรือบนเว็บไซต์ได ้ แต่งานทั้งหมดยังเป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา ดังนั้นจะทำรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกวดอาจจะต้อง เป็นรูปแบบของการทำเวอร์ชั่นขยายจากเวอร์ชั่นที่ส่งป ระกวดแล้วไปขายข้างนอกเอาอีกที
ที่มา - OTPCAppCon.com


อ่านต่อ...