ถ้า เรา จะ ใส่ ครอบล้อ . .. มัน ใสน่ กับ กะทะล้อ เดิม ๆ 50s ได้ ป่าวคับ