เว็บไซต์แห่งหนึ่งได้รับข้อมูลกำลังการผลิตของมือถือ ตระกูล Lumia มาว่า โนเกียผลิต Lumia 920 กับ Lumia 620 ผ่านโรงงานในจีนได้ 2 หมื่นยูนิตต่อวัน และ Lumia 820 ได้ 2.5 หมื่นยูนิตเท่านั้น และคาดว่ามือถือที่ผลิตจีนจะเพื่อส่งขายในตลาดยุโรปแ ละเอเชีย (มือถือที่ขายในทวีปอเมริกาเหนือจะถูกผลิตโดยโรงงานใ นเม็กซิโก)

อ่านต่อ...