News Image Thumbnail:ช่วงนี้แท็บเล็ตกำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ คน เพราะการใช้งานต่อเนื่องที่ยาวนานและน้ำหนักที่เบาจน พกพากันได้สะดวกสบาย ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G ได้อย่างอิสระกว่า
คุณสมบัติที่เราอาจใช้เลือกแท็บเล็ตตามการใช้งานของค งแยกได้ดังนี้
ต้องการ 3G หรือไม่: หากเราใช้เว็บหรือ social network มากกว่าการพิมพ์เอกสารหรือดูหนัง 3G คงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

  • ใช้โทรศัพท์: แม้หลายๆ คนจะรู้สึกแปลกกับการใช้แท็บเล็ตเครื่องใหญ่ๆ มาโทรศัพท์ แต่ในความจริงหากไม่ต้องการพกอุปกรณ์หลายชิ้นและต้อง การใช้แท็บเล็ตก็สะดวกดีอีกแบบเหมือนกัน
  • ต่อการแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์อื่น: ไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร์ฟ หรือการ์ด SD จากกล้องของเราเองผ่านทาง USB Connector ให้เราสามารถส่งผ่านไฟล์เข้าออกได้โดยไม่ต้องหาคอมพิ วเตอร์
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแบบไร้สาย: โดยเฉพาะคีย์บอร์ดที่มักเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือจะเป็นชุด smalltalk เพื่อโทรศัพท์หรือ video call ก็ตาม
  • การใช้งานมัลติทาสก์: เคยเจอเหตุการณ์ที่เราอยากตอบอีเมลพร้อมกับดูเอกสารป ระกอบ หรืออยากแก้ไขเอกสารโดยเปิดหน้าแชตเอาไว้พร้อมกันใช่ ไหม นั่นคือการทำงานแบบมัลติทาสก์ที่ทุกวันนี้แท็บเล็ตส่ วนมากรองรับอย่างจำกัด อาจจะต้องสลับหน้าจอ หรือใช้ได้เฉพาะบางแอพพลิเคชั่น ยกเว้น Samsung Galaxy Note 10.1 หรือ Samsung Galaxy Note II ที่รองรับการรันสองแอพพลิเคชั่นพร้อมกันได้เต็มรูปแบ บ


แต่หากต้องการแน่ใจว่าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างเต็มที ่ โลโก้ Freedom to Connect ให้ความแน่ใจว่าแท็บเล็ตที่คุณกำลังเลือกสามารถใช้กั บคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทันที ไม่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ สามารถลากไฟล์วางลงแท็บเล็ตได้เหมือนเป็นไดรฟ์หนึ่งใ นเครื่อง และหากต้องการนำไฟล์หรือเพลงจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่ อง ก็สามารถนำแท็บเล็ตไปต่อทีละเครื่องได้อย่างอิสระ
มองหาสัญลักษณ์ Freedom to Connect เพื่อความอิสระในการเชื่อมต่อของคุณ


อ่านต่อ...