กลุ่ม Anonymous Brazil ประกาศความสำเร็จในการแฮกฐานข้อมูลเว็บกองทัพเรือไทย (www.navy.mi.th) ทำให้ชื่อผู้ใช้, อีเมล, และค่าแฮชของรหัสผ่านทั้งหมดหลุดรั่วออกมา
ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของ phpBB และ PHP-Nuke และจำนวนผู้ใช้ไม่มากนักคงเพราะไม่ใช่ระบบหลัก หรือระบบภายในกองทัพเรือแต่อย่างใด แต่ในประเด็นความเป็นส่วนตัวก็นับว่ามีผลเพราะผู้ใช้ ทั้งหมดถูกเปิดเผยอีเมล
ที่มา - @AnonymousBrazil


อ่านต่อ...