ผมได้จักรยานมาคันนึงเป็นโบราณของประเทศจีน อยากรู้ว่ามันน่าเล่นไหมคับ ส่วนมากเห็นแต่คนเล่นของยุโรป แล้วถ้าผมเอาอะไหล่ยุโรปปนเข้าไปบางส่วนจะน่าเกลียดไ หม