ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดนแฮก โดยเว็บไซต์ต์ถูกเปลี่ยนหัวเรื่องเป็น Hack By chaaN-1611 ซึ่งเป็นแฮกเกอร์จากตูนีเซีย และยังได้เปลี่ยนภาพ Slide อีกด้วย
จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ Zone-H พบว่าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์โดนแฮคมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนโดยกลุ่ม Cyberhackerteam ได้ระบุว่าเว็บคณะนิติศาสตร์มีช่องโหว่ที่สามารถแก้ใ ขหน้าเว็บได้
ถึงเวลาแล้วยังครับ ที่หน่วยงานของไทยควรจะใส่ใจกับระบบรักษาความปลอดภัย ?
ที่มา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Zone-H


อ่านต่อ...