ก่อนหน้านี้ลูกค้าที่ได้ซื้อแผ่นซีดีเพลงมาฟังที่บ้า นในสหราชอาณาจักร ไม่สามารถที่จะทำก็อปปี้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อความสะด วกในการจัดเก็บได้อย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าการกระทำลักษณะเดียวกันนี้ในสหรัฐอเมริกาถือว่ าทำได้ตามกฎหมาย ด้วยกฎ Fair Use Permission แต่ล่าสุด สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ ได้เริ่มทำการปฏิรูประบบลิขสิทธิ์ใหม่แล้ว ที่เริ่ม "ยอมรับ" พัฒนาการในยุคดิจิทัลต่าง ๆ และปรับเนื้อหาทางกฎหมายหลาย ๆ อย่าง ให้กระชับมากขึ้น (และกระชับกว่าของสหรัฐฯ เสียอีก)
ต่อไปนี้ การ rip เพลงจากแผ่นซีดีมาอยู่ในสื่อรูปแบบอื่น ๆ สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว ตราบใดที่เพลงหรือเนื้อหาต้นฉบับได้มาอย่างถูกกฎหมาย และจะถูกนำไปใช้ส่วนตัว ในขณะเดียวกัน นักวิจัย ครู สามารถนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ได้ผ่านทางเครือข ่ายหรืออินเทอร์เน็ต หากนำมาใช้เพื่อการศึกษาและไม่ใช่ทางการค้า
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...