การเข้ารหัสดิสก์ทั้งลูก (Full Disk Encryption - FDE) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลในดิสก ์ได้เป็นอย่างดีเพราะข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัส แม้แต่หน่วยงานรัฐก็ไม่สามารถเจาะข้อมูลออกมาได้หากไ ม่มีคีย์ แต่ซอฟต์แวร์ Elcomsoft Forensic Disk Decryptor (EFDD) ราคาเพียง 299 ปอนด์สามารถเจาะกระบวนการเข้ารหัสเหล่านี้ได้ในบางกร ณี
กรณีที่ว่าคือการ hibernate (sleep to disk) ที่ระบบปฎิบัติการจะสำเนาข้อมูลทั้งหมดลงดิสก์ ปรากฎว่าข้อมูลที่สำเนาลงมาไม่ได้เข้ารหัส ทำให้คีย์การเข้ารหัสดิสก์ถูกเขียนลงมาสู่ดิสก์ด้วย ตัวโปรแกรม EFDD มีอัลกอริทึมค้นหาคีย์จากข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเขียนลง มา เมื่อหาพบแล้วจึงนำไปถอดรหัสดิสก์ทั้งหมดอีกครั้ง
ข้อจำกัดของการใช้งานคือเครื่องต้องเมาน์ดิสก์ไว้ก่อ นแล้วเพื่อให้มีคีย์อยู่ในหน่วยความจำ และต้องบังคับให้เครื่องเข้าสู่โหมด hibernate เช่นการถอดปลั๊กโน้ตบุ๊กเพื่อให้แบตเตอรี่หมด หรือบางครั้งหน้าจอล็อกของบางระบบปฎิบัติการอาจจะอนุ ญาตให้สั่ง hibernate ได้
ถ้าใครจะปิดโหมด hibernate เพื่อเลี่ยงปัญหานี้อย่าลืมว่าหลายปีก่อนมีทีมวิจัยสามารถอ่านค่าในแรมจากเครื่องที่เพิ่งปิดไปเ พื่ออ่านค่าในแรมกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ทางออกเรื่องนี้จริงๆ คงเป็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่ต้องระว ังไม่ให้คนบุกรุกเข้ามาได้ง่ายๆ
ที่มา - The Register


อ่านต่อ...