คริสต์มาสหรือปีใหม่ในอนาคต คุณอาจจะกอดคนที่คุณรักได้แม้เขาจะอยู่อีกคนละซีกโลก ด้วยเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ Microsoft ที่เพิ่งผ่านการอนุมัติ
สิทธิบัตรใหม่นี้ว่าด้วยเรื่องของระบบตอบสนองการสัมผ ัส โดยอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรู้สึกได้ถึงการสัมผัสวัตถุห รือคนที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งในคำบรรยายสิทธิบัตรกล่าวว่าผู้ใช้สามารถ กอด, จับมือ, หยิบจับเอกสาร, เขียนข้อความบนกระดาน และระบบจะตอบสนองต่อการกระทำเหล่านั้นด้วยรูปแบบเฉพา ะที่สัมพันธ์กัน ซึ่งแน่นอนว่าระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลตอบสนองระหว่างกันและกันได้ด ้วย
ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ในการสนทนาทางไกล เมื่อต้องการกอดกัน ก็สามารถทำได้โดยต่างฝ่ายต่างนำตุ๊กตาที่ใช้งานระบบส ิทธิบัตรใหม่นี้มากอด ตัวตุ๊กตาเองก็จะรับแรงกอดจากทางไกลมาตอบสนองแก่ผู้ใ ช้งานแต่ละคนเสมือนกับว่าผู้ใช้กำลังสัมผัสกับคู่สนท นาโดยตรง
เนื้อหาของสิทธิบัตรแท้จริงแล้วครอบคลุมการโต้ตอบระห ว่างผู้ใช้งานอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ความรู้สึกถึงพื้นผิว, การเปลี่ยนอุณหภูมิ, แรงกด และความแข็ง-อ่อน เป็นต้น เชื่อแน่ว่าอีกไม่นานคำทำนายของ IBM ก็คงเป็นจริงได้อีกอย่าง
ที่มา - GeekWire, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPOอ่านต่อ...