เมื่อสามวันก่อน ศาลในสหราชอาณาจักรได้แถลงปิดคดีที่ไมโครซอฟท์ฟ้องร้ องโมโตโรล่าโมบิลิตี้ ซึ่งกูเกิลซื้อไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าสิทธิบัตรด้านการซิงค์สถานะของข้อความที่โมโตโรล่ าโมบิลิตี้ถืออยู่เป็นโมฆะ โดยผู้พิพากษากล่าวว่าการขอจดสิทธิบัตรนั้นถือเป็นโม ฆะและสิทธิบัตรควรถูกเพิกถอน (ทั้งสองบริษัทได้รับคำตัดสินล่วงเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหน้านี้แล้ว)
ถึงแม้สิทธิบัตรที่ได้รับการจดในสหราชอาณาจักรนั้นจะ อ้างถึงเทคโนโลยีเพจเจอร์ตั้งแต่ยุคปี 1990 แต่การต่อสู้ทางกฎหมายนี้เน้นถึงการประยุกต์ใช้เทคโน โลยีดังกล่าวในอุปกรณ์พกพาสมัยใหม่และคอมพิวเตอร์ที่ ทำงานอยู่บนการซิงค์สถานะของข้อความ อาทิ สถานะที่ระบุว่าผู้รับปลายทางเปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไ ม่
ไมโครซอฟท์กล่าวว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่รันบนระบบปฏิบัต ิการ Android ใช้เทคโนโลยีนี้และบริษัทกำลังเรียก royalty fee จากโมโตโรลาโมบิลิตี้ แต่หากสิทธิบัตรนี้ใช้บังคับได้ ระบบ Windows Live Messenger และโปรโตคอล Exchange ActiveSync จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทันที
โมโตโรลาโมบิลิตี้กำลังฟ้องร้องไมโครซอฟท์ในสิทธิบัต รเดียวกันนี้ในประเทศเยอรมนี
ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมกูเกิลประกาศเลิกให้บริการ Exchange ActiveSync สำหรับลูกค้าทั่วไป
ที่มา: สำนักข่าวบลูมเบิร์ก


อ่านต่อ...