News Image Thumbnail:บีเอ็มเปิดตัว Car Hotspot LTE หรือเราเตอร์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่นผ่านการเชื ่อมต่อ Wi-Fi
Car Hotspot LTE รองรับเครือข่าย LTE (รวมถึง EDGE และ 3G กรณีที่ไม่มีสัญญาณ LTE) และรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากสุด 8 ตัว สำหรับการระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเราเต อร์นี้สามารถทำได้โดยการพิมพ์โค้ด, WPS หรือการแตะสัมผัสผ่านเทคโนโลยี NFC
บริษัทรถยนต์สัญชาติเยอรมันกล่าวว่า Car Hotspot LTE เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเชื่อมต่อได้กับรถยนต์บีเอ ็มทุกคันที่มีแท่นเชื่อมต่อโทรศัพท์ติดมาด้วย (โดยปกติแท่นเชื่อมต่อโทรศัพท์จะอยู่ในช่องเก็บของใน ที่พักแขนของเบาะคู่หน้า) เมื่อผู้ใช้เสียบอุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับแท่นเชื่อมต่ อโทรศัพท์ เราเตอร์จะใช้เสาอากาศที่ติดมากับตัวรถเพื่อให้สัญญา ณเครือข่ายมือถือ และจะชาร์จแบตเตอรี่ที่มากับอุปกรณ์นั้น ผู้ใช้ยังสามารถใช้ฮอตสปอตนี้นอกตัวรถได้อีกด้วย โดยแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง
บีเอ็มยังไม่เปิดเผยราคาและวันวางจำหน่ายแต่อย่างใด แต่คาดว่าจะวางขายในยุโรปภายในสัปดาห์นี้
ที่มา: บีเอ็ม ผ่าน Telematics news ผ่าน Engadget


อ่านต่อ...