ผลกระทบจากการเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานของ Instagram ยังไม่จบสิ้น (ถึงแม้จะออกมาบอกทีหลังว่ามีการเปลี่ยนกลับแล้วก็ตา มที) เมื่อ AppData สำรวจได้ว่าจำนวนผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหว (active user) ในแต่ละวันของ Instagram จากเดิม 16.4 ล้านคนต่อวัน ลดลงมาเหลือ 12.4 ล้านคน เท่ากับว่ามีผู้ใช้หายไปถึง 25% เลยทีเดียว
ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดย AppData ซึ่งทำการเก็บสถิติของแอพพลิเคชันเอง ไม่ได้เป็นตัวเลขจาก Instagram โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี Instagram ก็ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไ ม่
ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ Instagram คงต้องทำการบ้านหนักหน่อยเพื่อเรียกความเชื่อถือของผ ู้ใช้กลับมาในอนาคต
ที่มา - New York Post, AppData


อ่านต่อ...