Toshiba พัฒนาโมดูลกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความสามารถ พิเศษให้ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งโฟกัสภาพได้หลังจาก การถ่ายภาพสิ้นสุดไปแล้ว
โมดูลกล้องที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้มีขนาดราว 1 ตารางเซนติเมตร ประกอบไปด้วยเลนส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มิลลิเมตรจำนวน 500,000 ชิ้น
เลนส์แต่ละชิ้นจะรับภาพซึ่งมีตำแหน่งระยะโฟกัสแตกต่า งกันออกไป ทำให้การถ่ายภาพใน 1 ครั้ง โมดูลกล้องได้รับข้อมูลภาพจากเลนส์นับ 500,000 ภาพ ก่อนจะนำภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาผนวกรวมกันเป็นภาพลัพธ ์เพียงภาพเดียว โดยกลไกการทำงานนี้ถอดแบบมาจากการมองเห็นด้วยดวงตาขอ งแมลง
ด้วยเทคนิคที่กล่าวมา ทำให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเ ลือกตำแหน่งโฟกัสของภาพได้ภายหลังจากที่ถ่ายเสร็จสิ้ นแล้ว และไม่เพียงแต่ภาพนิ่ง แต่โมดูลกล้องแบบใหม่ของ Toshiba นี้สามรถปรับใช้กับการถ่ายวิดีโอได้ด้วย ทำให้สามารถปรับแต่งภาพพื้นหลังได้ โดยที่ ภาพด้านหน้ายังคงเดิม
Toshiba เตรียมผลิตโมดูลกล้องตัวใหม่นี้เพื่อจัดจำหน่ายจริงภ ายในปีหน้า และเชื่อแน่ว่าทันทีที่วางขาย ก็จะได้รับความนิยมในการนำไปปรับใส่อุปกรณ์พกพาทั้งส มาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ที่มา - Tech2


อ่านต่อ...