ใช้ 90 3ก อยู่ครับ จะเอาข้างในทั้งหมดเครื่องของ es ,et ทั้งชุดใส่ได้ไหม แล้วเสือสูบใส่ได้ไหมครับ (เสียดายเครื่อง 90 มีทะเบียนครับ)