Foursquare ได้ทำการส่งอีเมลหาผู้ใช้ถึงรายละเอียดของการเปลี่ยน แปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะมีผลในเดือนหน้านี้ โดยบริษัทกล่าวว่าจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ใช้ใช้ชื่อจริงนี้มีเพื่อลดความสับสนของชื่อและเอื้อ อำนวยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเห็นรายละเอียดของผู้ใช้ที่เช็กอินในสถานที่ขอ งตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม โดย Foursquare ได้มีการออก Privacy 101 ให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วย
อนึ่ง ตอนนี้ Foursquare แสดงชื่อของผู้ใช้ในรูปของชื่อและและตามด้วยตัวแรกขอ งนามสกุล เช่น Martin B. ยกเว้นในกรณีที่ค้นหาเพื่อนจะแสดงชื่อเต็มทั้งหมด แต่หลังจากวันที่ 28 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป ชื่อเต็ม (ทั้งชื่อและนามสกุล) จะถูกแสดงในทุกที่ของบริการ
ที่มา - The Next Web


อ่านต่อ...