ทีมงานของ The Next Web ได้เปิดเผยว่าทีมงานจะยุติการผลิตนิตยสารพิเศษเฉพาะบ นแท็บเล็ตรายเดือนที่ชื่อ TNW Magazine บนระบบปฏิบัติการ Android นับตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคมเป็นต้นไป ด้วยเหตุผลว่าไม่คุ้มแรงที่ลงทุน
เดิม TNW Magazine ผลิตขึ้นมาสำหรับบน iOS เพียงอย่างเดียวโดยใช้ซอฟต์แวร์ Mag+ สำหรับการแปลงนิตยสารให้เหมาะกับอุปกรณ์ iOS แบบต่างๆ ซึ่งเสียเวลาไม่กี่ชั่วโมง ต่อมามีผู้ใช้ Android จำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้ผลิต TNW สำหรับพวกเขาด้วย จึงได้ตัดสินใจผลิต TNW สำหรับ Android เพิ่ม แต่ก็พบว่ามันมีปัญหาตามมาเยอะมาก ทั้งหน้าตาที่ไม่สวยงามเท่ากับบน iPad ไปจนถึงไม่สามารถใส่ลูกเล่นให้ออกมาดีเหมือนกับบน iPad นอกจากนี้ขั้นตอนในการแปลงนิตยสารจากสำหรับ iOS ให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ Android นั้น ยังเสียเวลามาก 3-4 วัน
สุดท้าย TNW บอกว่า แรงที่เพิ่มเข้ามานั้นยังไม่คุ้มค่าเข้าไปอีก เนื่องจากยอดผู้อ่านของนิตยสารบน Android นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้อ่านบน iOS โดยอัตราส่วนที่ TNW ระบุนั้นห่างกันถึง 80 เท่า ทำให้ TNW บอกว่าจะไม่ทนกับเรื่องนี้อีกต่อไป จึงขอยุติการทำนิตยสารบน Android นับแต่นี้
อย่างไรก็ตาม TNW บอกว่านี่เป็นแค่เสียงบ่นของผู้ทำนิตยสารบนแท็บเล็ตร ายหนึ่งเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้งา นแท็บเล็ต Android ได้ครับ
ที่มา: The Next Web


อ่านต่อ...