รายงานจาก China Times ระบุว่าแอปเปิลเริ่มทดสอบผลิตชิป A6X ด้วยเทคโนโลยี 28 นาโนเมตรจากโรงงานของ TSMC แล้ว แม้ทุกวันนี้ชิปที่ใช้งานจริงจะผลิตด้วยเทคโนโลยี 32 นาโนเมตรของซัมซุงก็ตาม หลังจากเริ่มโครงการทดสอบนี้มาตั้งแต่กลางปี 2011 อย่างไรก็ดีทาง TSMC ไม่แสดงความเห็นใดๆ ต่อข่าวนี้
แม้ซีพียู A6X จะใช้สถาปัตยกรรม ARM Cortex-A9 แต่ในกระบวนการผลิตชิปก็มักใช้ชิ้นส่วนที่ออกแบบเฉพา ะสำหรับโรงงานผลิตนั้นๆ มาเพื่อให้ชิปทำงานได้มีประสิทธิภาพดีเหมาะสมกับเงื่ อนไขของโรงงาน แต่ก็ทำให้ผู้ว่าจ้างเช่นแอปเปิลไม่สามารถนำพิมพ์เขี ยวออกไปจ้างโรงงานอื่นผลิตเฉยๆ ได้ การทดสอบการผลิตจึงเป็นสัญญาณว่าแอปเปิลได้สร้างพิมพ ์เขียวชุดใหม่ที่ถอดส่วนประกอบที่เป็นทรัพย์สินทางปั ญญาของซัมซุงออกไปเสร็จแล้ว หากการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดีแอปเปิลก็จะมีทางเลือกจ้า ง TSMC ผลิตแทนได้ถ้าต้องการ
ปัญหาของ TSMC คือ กำลังผลิตยังต่ำอยู่ ถ้าแอปเปิลจะหันไปใช้งานจริงอาจจะมีปัญหาว่าไม่สามาร ถรองรับความต้องการของแอปเปิลได้ อีกอย่างหนึ่งคือแอปเปิลน่าจะถึงรอบอัพเกรดชิปภายในค รึ่งปีข้างหน้า การทดสอบชิปที่ออกมาทำตลาดแล้วถึงสามเดือนไม่ได้รับป ระกันว่า TSMC จะได้ผลิตชิปรุ่นต่อไปของแอปเปิล
ที่มา - China Times (ภาษาจีน)


อ่านต่อ...