ผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันครับ ทุ่งหว้าคลาสคิกคลับ อุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงาม....