หากหญิงใด มีมารดาดี คอยให้การอบรมเรื่องกิริยา มารยาท การวางตัวในสังคม สอนให้รู้จักเรื่อง เรือน ๓ น้ำ ๔ การเอาอกเอาใจสามี ฯลฯ เมื่อแต่งงานมีสามีออกเรือนไป ย่อมจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี รู้จักการวางตัว รู้การใดควรไม่ควร แม้ผู้ชายที่เข้ามาเป็นสามี จะชั่วดีถี่ห่าง แอบนอกใจไปมีน้อย ๆ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง แต่ก็จะสามารถครองใจสามีได้ตลอดไป ทำให้การครองรัก ครองเรือน ครองทุกสิ่งอย่าง ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป หากคนเรายังไม่รู้จักการวางตัวที่ดีก็อย่าฝันไปเถอะเ รื่องคนที่รักเราจริง เพราะแม้แต่การวางตัวในสังคมยังทำไม่เป็น หากสังคมในครอบครัวดี ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป ย่อมดี และไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากสังคมครอบครัวแย่ บ้านแตกสาแหรกขาดก็จะส่อให้ถึงนิสัยของคนๆนั้นที่แสด งออกมาด้วย และจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ ๆ ติดตามมาในสังคมมากมาย /\ อุ้ยพูดอารายออกปายยยย