โหลดไปครับ ตามนี้เลยครับ

www.doeb.go.th/v3/knowledge/data/gasohol.pdf