กำลังตัดสินใจซื้อ Daihatsu Charade ไฟกลมตัวแรกในชีวิตครับ
แต่สภาพสีไม่สวยต้องทำสีใหม่ เลยขอสอบถามท่านผู้มีประสบการณ์ว่าคันเล็กๆแบบนี้ต้อ งเสียค่าทำสีใหม่ทั้งคันประมาณกี่บาทครับ
(กลัวเกินงบประมาณ)