คนในกลุ่ม คชเสนีย์๑๗๗ นาเฉลียง ถ้าเข้ามา ก็ มาลงด้วยน่ะครับ ว่าเป้นไง มั่ง วันนั่น ผม ขับผ่านแล้ว เห้นครับ