ขายโนวาแดชเล่มทะเบียนอย่างเดียวแต่งแนวแดร็กเครื่อง พอใช้รถปี 37 ทะเบียนขาดปี 49 ขาย 4900 บาท
สนใจติดต่อ กบ(แพร่) 0812880530