ถ้าอยากแปลงคาร์บิวเครื่องคอซ่า เป็นคาร์บิวธรรมดาแบบสปิ้นได้หรือป่าวคับ