ถ้าอยากแปลงคาร์บู คอซ่า ให้เป็นคาร์บูธรรมดาจะได้ไหมคับ คับรู้หรือเคยลองช่วยบอกที่em95