พี่รุ่งครับ เบาะ กับ โลโก้ถัง ได้ยังครับ...ถ้ายังไงลงเบอร์ไว้นะครับจะติดต่อกลับไ ปเองครับ (เบอร์พี่โทรไม่ติดเลย)...รองเองครับพี่