อยู่นครปฐมครับ กำลังจะขุดซากมาวิ่งครับ ไม่รู้จะหาอะไหล่ได้ไหมเอ่ย
แนบเอกสาร 4007665