หากันชนหลังหน้าวี หรือ กันชนรั้ว ปี 66 ใครมีจิดต่อ อาท 0865096097