em99 ช่วยบอกวิธีการเปลี่ยนสายคันเร่งแลมหน่อยค่ะ พอดีมันขาดที่ลูกบิดทองเหลืองตรงประกับ
( แต่ไม่รู้ว่าสายตรงเครื่องมันเป็นเส้นไหน ) แล้วมันใช้สายคันเร่งของมอไซค์ ทั่วๆ ไปได้ ไม๊ ค่ะ

....มีรูปชี้ที่เครื่องให้ด้วยก็ดี คะ
ขอบคุณคะ em90