มีคนแนะนำว่าทำได้ แต่ไม่รู้ว่าทำไง ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ แบบมีรูปประกอบด้วยยิ่งดีครับ